Kategoria: Aktualności

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

„Wychowywać to kochać i wymagać”

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” skierowanych do profesjonalistów (pedagogów, psychologów z doświadczeniem pracy grupowej z dorosłymi). Kurs daje uprawnienia do realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

cz. I „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzi mgr Halina Czerwińska – koordynator i trener programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Termin: 15.01 – 18.01.2019 r (wtorek – piątek) w godz. 9.00 – 17.00

Miejsce: Poradnia Ostoja, ul. Pijarska 17 A/1 33 – 300 Nowy Sącz

Koszt szkolenia: 550 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego

i wpłata na konto OSTOI do dnia 12 stycznia 2019 r.

Nr konta: BRE BANK S.A. 04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

OSTOJA Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Dodatkowe informacje pod adresem: e – mail: halina@ostoja.szkola.pl

lub pod tel. 507 700 471

Zapisy TUTAJ

Archipelag Skarbów

W dniach 26- 27 listopada 2018r. Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „OSTOJA”  przeprowadził  w Szkole Podstawowej w Stroniu  warsztaty profilaktyki zintegrowanej  „Archipelag Skarbów”. W zajęciach uczestniczyła młodzież z VII i VIII klas
z 4 okolicznych szkół podstawowych.  Warsztaty prowadzone były w sali gimnastycznej, gdzie znalazła się odpowiednia przestrzeń do prowadzenia zajęć, na które oprócz prezentacji multimedialnej, mini- wykładów, elementów dzielenia się przez prowadzących historiami z własnego życia, złożyły się również scenki oraz ćwiczenia aktywizujące, w które młodzież bardzo chętnie się angażowała.

Spotkaliśmy się z niezwykle ciepłym przyjęciem przez Panią Dyrektor, która nie tylko uczestniczyła
w warsztatach jako widz, ale też zaangażowała się w „zadanie domowe” wyznaczone młodzieży, które polegało na ubraniu się na niebiesko, co nawiązywało do jednego z przesłań „Archipelagu”, podkreślającego rolę rozumu w budowaniu miłości. Pani Dyrektor została jedną z finalistek wspomnianego konkursu i dała tym samym wyraz identyfikacji z przekazywanymi przez prowadzących treściami profilaktycznymi. Po raz pierwszy też zdarzyło się, że młodzież, której prezentowaliśmy przykładową listę pozytywnych przewodników życiowych, zdziwiła się, że nie ma na niej dyrektora szkoły. Dopisaliśmy go więc do listy na wniosek uczniów.

Chcielibyśmy podkreślić bardzo pozytywną postawę młodzieży, która wykazała się dojrzałością
i kulturą osobistą, jak również entuzjazmem, zaangażowaniem i twórczym podejściem.
Z przyjemnością pracowało nam się z tą grupą! Mieliśmy poczucie, że spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem warsztatów, co znalazło swój wymierny ślad w średniej ocen, wystawionych 
w anonimowych ankietach ewaluacyjnych, wypełnianych przez uczniów po zakończeniu zajęć. Młodzież oceniła nas średnio na 5,09 w szkolnej skali 1-6. Przed nami jeszcze zebranie z Rodzicami, na którym rodzice będą mogli poznać zagadnienia Archipelagu i przyjrzeć się bliżej sposobom komunikacji z  nastolatkiem.

Pozostaje nam tylko życzyć sobie tak wspaniałej współpracy w innych szkołach- zarówno z Dyrekcją, jak i z uczniami- jak to miało miejsce w Szkole Podstawowej w Stroniu.

Z podziękowaniem za gościnność, otwartość i przykład pracy z pasją-

ekipa „Archipelagu Skarbów”, w składzie: Anna Kocielińska, Paulina Krawczyk i Mirosław Strumiński  

Archipelag Skarbów

W dniu  27 i 28 września 2018 roku  uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 7 z Odziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu  pod opieką wychowawców klas wzięli udział w realizacji Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

Program „Archipelag Skarbów” wpisany jest do Systemu standardów i rekomendacji programów Profilaktycznych, sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ministerstwa  Sprawiedliwości.

Realizacja „Archipelagu Skarbów ” była możliwa dzięki wsparciu    finansowemu Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Nowego Sącza i Fundacji Sądeckiej   oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która udostępniła Aulę w Instytucie Technicznym  w Nowym Sączu.

Poza zajęciami z uczniami w ramach realizacji  Programu odbyły się spotkania szkoleniowe z nauczycielami i  rodzicami w/w uczniów.

Sponsorom bardzo  dziękujemy za pomoc  w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych naszej szkoły.

Realizatorami Programu byli  wykwalifikowani i certyfikowani trenerzy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.

Koordynatorem realizacji była Fundacja Ostoja –   Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Sączu  a z ramienia szkoły –pedagog – Zofia Woźniakiewicz.

 

 

 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KLAS IV – VIII

PT. „POROZMAWIAJMY ZE SOBĄ”

Zapraszamy do udziału w zajęciach, w trakcie których możesz nauczyć się

10 podstawowych umiejętności społecznych:

 • zawierania znajomości
 • inicjowania rozmowy
 • dyskutowania
 • słuchania
 • zadawania pytań
 • empatycznego odpowiadania
 • mówienia „Nie”
 • reagowania na złośliwą krytykę („dokuczanie”)
 • wyrażania własnych emocji i opinii bez obrażania Innych
 • radzenia sobie z uczuciami: nazywania i rozróżniania uczuć, wyrażania trudnych emocji bez krzywdzenia siebie i innych

Poznasz swoje mocne strony i wzmocnisz wartości siebie!

Termin: Od 29.09.2018 do 01.12..2018 (10 spotkań trwających 1h 30min.), sobota 8:30-10:00.

Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Ostoja„ ul. Pijarska 17A/1, Nowy Sącz.

Zapisy: TUTAJ

„Jak słuchać, jak mówić?”–podsumowanie konferencji

XX–lecie SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

« 2 z 7 »

28 maja w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się konferencja naukowa pt. „Jak mówić. Jak słuchać?”, zorganizowana przez Fundację Ostoja w ramach zadania publicznego „Skuteczny dialog w rodzinie, w szkole, w społeczeństwie”, współfinansowanego przez Miasto Nowy Sącz. Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka – minister Marek Michalak.

Konferencja była zwieńczeniem 20-lecia realizacji programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, którego celem jest wzmacnianie bliskich, ciepłych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, jak również rozwijanie dialogu międzyosobowego w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i poszanowania godności drugiego człowieka.

Propagatorką i realizatorką programu w regionie nowosądeckim i w Polsce jest trener Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja. W trakcie wystąpienia pt. „Owoce  20  lat realizacji programu SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” przedstawiła historię powstania programu i podsumowała jego rozwój. W ciągu dwóch dekad szkolenia w ramach SDRiW ukończyło ponad 3000 osób, wśród nich: rodzice, nauczyciele, dorośli, którym zależy na dobrych relacjach z dziećmi i młodzieżą.

To między innymi oni byli też uczestnikami konferencji, która stała się okazją nie tylko do sprawozdania dotychczasowych osiągnięć SDRiW, ale również usystematyzowania wiedzy i dalszego zachęcania do dialogu, będącego fundamentem dla budowania relacji międzyludzkich.

Wśród prelegentów zaproszonych na konferencję była Joanna Sakowska – autorka wspomnianego programu. W swoim wystąpieniu wskazała na konieczność niesienia pomocy rodzicom w ich wychowawczych zmaganiach. Stwierdziła, że odpowiedzią na potrzeby rodzicielskie jest właśnie uczenie się dialogu z dzieckiem i wskazywanie dróg rozwoju, bez odwoływania się do władzy czy też „ucieczkę” w uległość.

O trudnej sztuce dialogu, będącego wyznacznikiem wychowawczego sukcesu opowiadał kolejny z zaproszonych prelegentów ks. dr Jerzy Smoleń. Podkreślił, że należy zacząć od zrozumienia siebie, swego zachowania, umieć rozpoznawać swoje mechanizmy działania, które decydują o tym, że rutynowo posługujemy się słowami etykietującymi dziecko. Słowami, które ranią i bolą, nie tylko „tu i teraz”, ale pozostając w pamięci, decydują o dalszym rozwoju osobowości dziecka, dla którego każdy rodzic chce przecież jak najlepiej.

Kolejny wykładowca, pedagog Alina Szulirz z Fundacji Św. Nereusza z Rudy Śląskiej, odnosząc się do przykładów ze swojej pracy z dziećmi i ich rodzinami wskazała na wartość dialogu międzypokoleniowego, który uwalnia z ubóstwa duchowego, wykluczenia społecznego, doświadczanego w pewnych rodzinach od pokoleń. To wychodzenie do innych ze zrozumieniem, ze słowem wsparcia i otuchy, powoduje otwarcie, które owocuje inicjatywami, takimi jak: wzajemna modlitwa rodziców za dzieci i odwrotnie.

Całość rozważań prelegentów podsumowywał panel dyskusyjny, który odbył się w trakcie konferencji z udziałem rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu dr. Dariusza Woźniaka. Wnioski z niego płynące są następujące:

 • Po pierwsze: nie poddawajmy się w stawaniu się dobrym rodzicem. Do tego potrzebujemy wspólnoty, która wyznaje podobne wartości. W tej grupie możemy się doskonalić, umacniać i podawać dobro dalej.

 • Po drugie: dajmy czas drugiemu człowiekowi i bądźmy moderatorami dialogu.

 • Po trzecie: pokazujmy dzieciom, że każda osoba jest ważna, godna szacunku. Nasz sukces nie może być okupiony krzywdą drugiego człowieka. Nauczenie dziecka szacunku do ludzi to również inwestycja w naszą przyszłość.

Zwieńczeniem konferencji był spektakl w reżyserii Marka Pasiecznego pt. „Małe Zbrodnie Małżeńskie”. Fabuła spektaklu wpisywała się w tematykę konferencyjną, raz jeszcze podkreślając, że międzyludzkie więzi buduje się tylko poprzez trud dialogu, co sprawia, że są one dla nas cenne i wartościowe.

Jak co roku podczas konferencji wręczone zostały podziękowania dla osób zaangażowanych w swoich gminach, parafiach i szkołach we współpracę z Fundacją Ostoja na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w zintegrowanym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i patologicznym w rodzinie i w szkole. Szkoła Podstawowa im. Józefa Bieńka w Librantowej zdobyła tytuł „Złotej Szkoły”, a pięciu nauczycieli – Anna Sus, Katarzyna Oracz–Ogorzałek, Katarzyna Kania (wszystkie z SP w Librantowej), Małgorzata Bochenek oraz Joanna Cebula (przedstawicielki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. F. Blachnickiego w Nowym Sączu) – uzyskało tytuł „Złotego Nauczyciela”. Podziękowania otrzymały osoby wdrażające rekomendowane przez Ostoję programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Fundacja jest bowiem propagatorem i realizatorem programów takich jak: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Mediacje Rówieśnicze – droga do pojednania, Trening Umiejętności Społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”, Golden Five oraz Archipelag Skarbów. Ten ostatni w tym roku objął szczególnie dużą liczbę uczestników: 1200 uczniów gimnazjalnych, 240 nauczycieli, ok. 480 rodziców. Młodzież bardzo wysoko oceniła program (śr. 5,3), nauczyciele również pozytywnie go podsumowali, jako żywy, dynamiczny i budujący młodzież, zachęcający do rozwijania swoich pasji i talentów. Rodzice dostrzegli duże szanse dla swoich dzieci w kierunku nauczenia się podejmowania dojrzałych i mądrych decyzji, życia w zgodzie ze swoimi przekonaniami i wartościami, odważnego podejmowania wyzwań. Program stanowi propozycje zdrowego, zintegrowanego stylu życia dla młodzieży i jest programem profilaktyki uzależnień, ryzykownych zachowań seksualnych i przemocy.

Analizując przebieg i wyrażone w ankietach potrzeby uczestników powyższych programów i prelekcji, Fundacja Ostoja już jest przygotowana na kolejne działania w tym zakresie w roku szkolnym 2018/2019 i czyni też starania o organizację XV konferencji.