Szkolenia i warsztaty

WARSZTATY I SZKOLENIA PROWADZĄCY ILOŚĆ GODZIN
Grupa superwizyjna dla psychologów, pedagogów,  prowadzących warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Jolanta Basistowa 5 godz. (raz na kwartał)
Szkolenie: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak ich wspierać i z nimi pracować? Krystyna Sochacka 3 godz.
Szkolenie: Jak motywować uczniów do nauki czyli  jak uczyć uczenia się? Halina Czerwińska 5 godz.
Szkolenie: Rola uczuć w budowaniu relacji z dziećmi i młodzieżą Halina Czerwińska 5 godz.
Jak stawiać granice i konsekwentnie wymagać? Halina Czerwińska 5 godz.
O współpracy rodziców z nauczycielami. Halina Czerwińska 2 godz.
Więź wychowawcza chroni przed patologią Halina Czerwińska 2 godz.
Program profilaktyczny  Golden Five Halina Czerwińska 2 godz.
Jak nie dać się wciągnąć w sieć? Czyli o  zagrożeniach płynących z Internetu dla dzieci, młodzieży. Halina Czerwińska 2 godz.
Program profilaktyczny „Mediacje Rówieśnicze” Halina Czerwińska 24 godz.
Program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum „Archipelag Skarbów”   Halina Czerwińska 12 godz.
Program profilaktyczny dla uczniów klas II – III „Cukierki” Anna Gomułka 4 godz.
Program profilaktyczny dla uczniów klas IV – V „Magiczne kryształy” Urszula Tokarczyk 4 godz.
Debata wychowawcza dla uczniów klas V – VI Urszula Tokarczyk 4 godz.
Zajęcia socjoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży Urszula Tokarczyk 20 godz.
Czynniki trafnego wyboru zawodu z wykorzystaniem minikwestionariuszy w klasach 3 gimnazjum Barbara Michalak 4 godziny w I semestrze
Zajęcia integracyjne uczniów klasy I gimnazjum Urszula Tokarczyk 5 godz.
„Empatyczna klasa” Halina Czerwińska 5  godz.