Usługi indywidualne

Usługi indywidualne:

 USŁUGI INDYWIDUALNE PROWADZĄCY
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA MŁODZIEŻY 17-25 LAT MARIA WAWSZCZAK
TERAPIA RODZINNA(90-120min) MARIA WAWSZCZAK
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH(60min) MARIA WAWSZCZAK
TERAPIA MAŁŻEŃSKA(90-120min) MARIA WAWSZCZAK
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH(60min) MARIA WAWSZCZAK
TERAPIA INDYWIDUALNA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ(60-120min) MARIA WAWSZCZAK
TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY(dysleksja, trudności w nauce czytania i pisania)(60min) HALINA CZERWIŃSKA
PORADA WYCHOWAWCZA(60-70min) HALINA CZERWIŃSKA
KONSULTACJA RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM(60min) ANGELIKA NDRECA
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM SZKOLNYM(60min) ANGELIKA NDRECA
POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE(60min) KRYSTYNA SOCHACKA
BADANIE PSYCHOLOGICZNE MARIA WAWSZCZAK
BADANIE SPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ MARIA WAWSZCZAK
TEST OSOBOWOŚCI MARIA WAWSZCZAK
DORADZTWO ZAWODOWE Z TESTAMI BARBARA MICHALAK
KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA neurologopeda – mgr Izabela Zapolska – Turcik
PISEMNA OPINIA LOGOPEDYCZNA neurologopeda – mgr Izabela Zapolska – Turcik
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA neurologopeda – mgr Izabela Zapolska – Turcik
TERAPIA LOGOPEDYCZNA neurologopeda – mgr Izabela Zapolska – Turcik