Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „Wychowywać to kochać i wymagać” cz. I

Warsztaty płatne 550 zł.

Termin rozpoczęcia zajęć: 15.01.2019 r. w godz. 9.00 – 17.00

Wpłatę należy dokonać na konto OSTOI do dnia 12 stycznia 2019 r.

Nr konta 04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 507 700 471