Rada pedagogiczna

Tematyka zebrań z rodzicami oraz tematyka dla warsztatowych rad pedagogicznych

 • „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”
 • „Po co i jak wprowadzać zasady w klasie?”
 • „Empatyczny nauczyciel jako czynnik wspierający więź wychowawczą z
  uczniem”
 • „Pomoc w przejściu burzliwego okresu dorastania i osiągnięciu
  dojrzałości”
 • Program Golden Five jako podstawowy czynnik chroniący przed
  zagrożeniami nastolatków
 • „Słuchanie czworgiem uszu” – czyli jak słuchać aktywnie?
 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – czyli jak kochać i wymagać od
  uczniów?
 • „Jak rozwiązywać konflikty w grupie?”
 • „Co warto wiedzieć o mediacjach rówieśniczych?”
 • ” Jak rozwiązywać problemy w szkole?”