THE FULLY ALIVE EXSPERIENCE

 

Program „THE FULLY ALIVE EXSPERIENCE”

Autorem programu jest John Powell znany  jezuita z zakonu Ignacego Loyoli w Chicago i Loretta Brady, terapeutka małżeńska i rodzinna. Program wychodzi z założenia, iż tylko człowiek w pełni przebudzony do życia jest otwarty zarówno na sukces jak i na porażkę, na radość i ból, zadaje wiele pytań i na niektóre z nich znajduje odpowiedzi. Jedyne co jest mu obce to pasywność i apatia. Uczestnicy warsztatów badają swoje przekonania i nastawienia względem samych siebie, innych ludzi, życia, świata i Boga. Celem terapii jest przebudzenie do życia na pełnych obrotach z zaufaniem, że rezultatem będzie harmonia, a nie chaos. Program składa się z dziesięciu sesji, po 2-3 godzin każda.

Celem warsztatu jest pokazanie uczestnikom drogi do pełnego wykorzystania cech pozytywnych, możliwości i talentów, które tkwią w każdym z nas. Aby to osiągnąć należy podjąć trzy podstawowe kroki:

  1. uświadomić uczestnikom, że nasze przekonania w gruncie rzeczy kształtują życie,
  2. nauczyć kontaktu z naszymi przekonaniami, a przede wszystkim rozpoznać te, które stanowią przeszkodę i ograniczają radość życia,
  3. pokazać, że zafałszowane przekonania można zastąpić takimi, które poprawią jakość życia we wszystkich jego aspektach.

Warsztat dotyczy pięciu obszarów, kształtujących nasze widzenie rzeczywistości. Są to:

  • stosunek do samych siebie,
  • stosunek do innych ludzi,
  • stosunek do życia,
  • stosunek do świata stosunek do Boga.

Każdy z tych obszarów będzie rozpoznawany szczegółowo. Program ujęty jest w 10 sesjach składających się z krótkiego wprowadzenia, wspólnej pracy, ćwiczeń i testów wykonywanych przez uczestników warsztatu.