O nas

OSTOJA powstała w roku 1998. Podstawowym celem OSTOI jest realizowanie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i doskonalenie sztuki dialogu z drugim człowiekiem. Adresatami programu są w większości nauczyciele, rodzice oraz wychowawcy. Obecnie również ważnym elementem naszej działalności jest młodzież i dzieci. Staramy się wspierać ich w trudnych przeżyciach i uczyć radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Wskazujemy, jak dostrzegać dobro w drugim człowieku i rozbudzać poczucie własnej wartości i godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania.
OSTOJA przyjęła za swoje motto słowa św Jana od Krzyża: “U schyłku życia będziemy sądzeni z miłości“.

W skład zespołu Ostoi wchodzą:

Halina Czerwińska – pedagog, mediator, edukator i koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktor programu „Golden Five”, trener profilaktyki zintegrowanej – realizuje pakiet programów profilaktycznych: „Archipelag Skarbów”, Mediacje Rówieśnicze (program autorski), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five. Posiada doświadczenie realizacji pakietu programów w projekcie międzynarodowym Commenius Regio, lata 2013 – 2015 (realizacja w Wilnie przy współpracy Marii Hose Lera z Uniwersytetu w Sewilli, psychologa i międzynarodowego koordynatora programu Golden five). Specjalista do spraw terapii emocjonalnej, opracowała program pt. „Edukacja Emocjonalna” przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz program pt. „Porozmawiajmy ze sobą” skierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Mama pięciorga dzieci. Jej celem jest wychować dzieci dla MIŁOŚCI. Za motto swojej firmy – OSTOI przyjęła słowa Św. Jana od Krzyża; „U schyłku swojego życia będziemy sądzeni z miłości”. Uwielbia chodzić po górach, pływać i czytać książki. Służy wiedzą i doświadczeniem w zakresie problemów wychowawczych.

 

Angelika Ndreca – psycholog o specjalności klinicznej i osobowości. Zajmuje się pomocą dzieciom w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym (szkoła podstawowa). Posiada uprawnienia I stopnia do prowadzenia zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zdobyte pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Bogdanowicz i mgr Dariusza Okrzesika (certyfikat ISCO). Absolwentka I i II części „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” dla profesjonalistów. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca swój warsztat pracy o nowe umiejętności, uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i warsztatach. Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobyła podczas praktyki zawodowej w przedszkolach. Obecnie pracuje jako psycholog przedszkolny. Zna język angielski na poziomie zaawansowanym (posiada certyfikat CAE). Prywatnie i zawodowo interesuje się psychologią rozwojową i wychowawczą dziecka.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” Janusz Korczak

 

Maria Wawszczak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta – posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia psychologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowe studium psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studium z terapii rodzin. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez krajowych i zagranicznych specjalistów w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w psychoterapii osób dorosłych i psychoterapii młodzieży (autorski projekt zajęć w grupie terapeutyczno – rozwojowej), terapii rodzin oraz prowadzenia młodzieżowego telefonu zaufania). Oferuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, leczenie zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych, osobowościowych i innych zaburzeń emocjonalnych.

 

dr Krystyna Sochacka – psycholog (magister UJ, doktor UMCS) zajmuje się psychologią dziecka, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specyficznymi trudnościami w nauce. Przez kilkanaście lat pracowała w Nowym Sączu, jako psycholog praktyk w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz szkolnictwie specjalnym. Wiedzę i umiejętności zdobyte w praktyce wykorzystywała następnie w pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji. W latach 2004–2008 przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 21 w Białymstoku. Prywatnie matka trójki dorosłych już dzieci. Do jej zainteresowań należą: Psychologia i diagnoza psychologiczna dziecka, specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się (specyficzne i niespecyficzne).

 

Barbara Michalak – ekonomista, doradca zawodowy, od 7 lat pracownik Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe zarówno w pracy z dorosłymi osobami poszukującymi zatrudnienia, jak i z młodzieżą uczęszczającą do szkół i ich rodzicami. Dysponuje różnymi narzędziami badawczymi i zna potrzeby rynku pracy. Służy radą w wyborach dotyczących kształtowania ścieżki edukacyjno – zawodowej ludzi młodych. Prywatnie osoba bardzo aktywna, kochająca muzykę, podróże i uśmiech na twarzy drugiej osoby.

 

 

 

Urszula Tokarczyk – pedagog, socjoterapeutka, certyfikowany trener programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Jest realizatorką wielu programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla nauczycieli, rodziców i wychowawców z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań. Prowadzi również zajęcia dla dzieci, które przejawiają trudności takie jak: nieśmiałość, wybuchowość, agresja, lęk społeczny, niska samoocena, nieumiejętność współpracy z innymi.

 

 

 

Anna Krajewska – Z wykształcenia absolwentka ochrony środowiska i biologii molekularnej, z zamiłowania promotorka ekologicznego stylu życia (sport, zdrowe odżywianie). Od 2011 roku certyfikowany trener programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów oraz programów wczesnej profilaktyki dziecięcej (Magiczne Kryształy, Cukierki, Odczuwaj, Ufaj, Mów), gdzie realizuje pasję szeroko pojętego „zrównoważonego rozwoju”. Od 2012 roku związana z fundacją Homo – Homini im. Karola de Foucauld oraz fundacją Ostoja, gdzie przez 2 lata pracowała jako koordynator projektu „Unikaj nałogu – metodą dialogu”. Aktualnie zaangażowana w tworzenie programu profilaktyki złych nawyków żywieniowych wśród dzieci i ich rodziców.