Program „Odczuwaj, ufaj, mów”

Program „Odczuwaj, ufaj, mów” jest przeznaczony dla dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych oraz I kl. gimnazjum.
Program porusza zagadnienia związane z właściwym nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Pomaga
młodym ludziom rozwinąć tzw. inteligencję emocjonalną poprzez budowanie klimatu zaufania, szczerej rozmowy i akceptacji dla uczuć własnych, jak i innych ludzi.