Program „Cukierki”

Program „Cukierki” jest propozycją dla dzieci nauczania początkowego 1-3. Ćwiczenia aktywizacyjne wykorzystane w programie bazują na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. „Cukierki”. Program stanowi narzędzie wczesnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz agresji, a co najważniejsze wspiera rolę pracowników szkoły jako tzw. pozytywnych dorosłych w wychowaniu młodego pokolenia.