Program „Magiczne kryształy”

Program „Magiczne kryształy” został oparty na pracy z bajką Agnieszki Grzelak pt. „Magiczne Kryształy” i zawiera propozycję zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dotyka zagadnień związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z mediów (telewizji, komputera), a także pośrednio kwestii naśladownictwa negatywnych wzorców zachowań, np. agresji.