Psychoterapia

Psychoterapia jest kluczem do zrozumienia samego siebie i innych ludzi, wyrażenia własnego ja- świadomego i nieznanego za pomocą różnych środków (rozmowa, rysunek, ankieta, wczuwanie się w rolę i przeżycia innych poprzez odgrywanie ich ról, dyskusje, dzielenie się wrażeniami artystycznymi, zajęcia ruchowe). Może być stosowana w kontakcie indywidualnym lub społecznym (terapia pary, terapia grupowa, terapia rodzinna), które mogą się uzupełniać lub być prowadzone oddzielnie w różnych okresach życia i różnych fazach rozwiązywania problemów osobistych i konfliktów zewnętrznych. Uzyskane zmiany pozwalają na bardziej świadome  życie i zastępowanie „mowy ciała”  (czyli chorobowych objawów fizycznych) i cierpień psychicznych (np. lękowych i depresyjnych) konstruktywnym działaniem, umożliwiającym samorealizację i rozwój osobisty.