Konsultacja psychologiczna dla rodziców

Konsultacja psychologiczna jest to jednorazowe spotkanie, bądź też większa ilość spotkań (ilość zależy od potrzeb rodziców).

Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze bez udziału dziecka i ma na celu zapoznanie się z sytuacją, trudnościami oraz dokonania wstępnej oceny, co do dalszego postępowania i wspierania dziecka. Psycholog przeprowadza z rodzicami wywiad, dzięki któremu uzyskuje informacje odnośnie dotychczasowego rozwoju dziecka, nabywanych umiejętności, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym oraz aktualnych, obserwowanych trudności.
Ustalenie kierunku działań jest zależne od danej trudności, wieku dziecka, konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji/badań przez innych specjalistów oraz innych uwarunkowań.

Nie zawsze potrzebna jest dalsza pomoc psychologiczna dla dziecka. Czasami wystarczająca okazuje się porada, podanie wskazówek, czy też odpowiednie ukierunkowanie rodziców.