Pomoc psychologiczna dla dzieci

Opierając się na konsultacji psychologicznej oraz ewentualnej diagnozie, zostaje przygotowany indywidualny program pracy, dostosowany do potrzeb dziecka. Zajęcia z psychologiem są prowadzone w formie rozmowy, zabawy, arteterapii (terapii przez sztukę), technik relaksacyjnych, bajkoterapii, zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć o charakterze terapeutycznym oraz zajęć ogólnorozwojowych. Mogą być realizowane indywidualnie, z całą rodziną, bądź też grupowo (w małej grupie rówieśniczej).