Zajęcia według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

ZAJĘCIA WEDŁUG METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE


Są to zajęcia dla rodziców z dziećmi (również dla samych dzieci), którzy mają ochotę trochę „pobaraszkować” i radośnie pobawić się ruchem.

Jest to RUCH ROZWIJAJĄCY, ponieważ odnosimy KORZYŚCI ROZWOJOWE:
Zajęcia są szansą na lepszy kontakt i pogłębienie więzi z dzieckiem. Wspomagają rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny dziecka. Dziecko ma możliwość rozładowania swojego napięcia w sposób bezpieczny i społecznie akceptowalny, uczy się współpracy 
w grupie. Ma okazję poznać siebie, swoje ciało i własne możliwości oraz uczy się koncentrować na wykonywanym zadaniu. Ponadto dziecko zaspokaja potrzebę ruchu 
w sposób kontrolowany, zdobywa pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Rozwija zaufanie do siebie i do innych.
Zajęcia prowadzone są w małych grupach (do 8 par), każde dziecko ćwiczy w parze 
z rodzicem/opiekunem (lub z innym dzieckiem, w przypadku zajęć dla samych dzieci). Jest możliwość, że w jednym tygodniu przychodzi jeden rodzic, a w kolejnym drugi rodzic. 
W zajęciach również może uczestniczyć oboje rodziców- jeden rodzic obserwujący, drugi aktywnie ćwiczy z dzieckiem.

Bawimy się w skarpetkach i strojach sportowych albo takich, które nie będą krępowały ruchu- dla naszej wygody i komfortu. Nie ma znaczenia, czy jest się wysportowanym, czy też nie 
i jaką ma się sylwetkę, te ćwiczenia są dla wszystkich.
Czas zajęć uzależniony jest od kondycji i samopoczucia uczestników, najczęściej jedne zajęcia trwają 30-60 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez co najmniej pół roku.
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 3- 11 lat. Dzieci oczywiście są łączone w grupy zbliżone wiekowo.