Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Socjoterapia to kształtowanie nowych sposobów zachowania oraz nabywanie nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, a więc asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W trakcie zajęć uczestnicy poznają siebie, uczą się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami w kontaktach z innymi. 

Grupy wiekowe:
dla dzieci 7-9 lat
dla dzieci 10-12 lat
dla młodzieży 13-15 lat
 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które przejawiają różnego rodzaju trudności. Jeśli Twoje dziecko jest:

nieśmiałe i wycofane
agresywne, wybuchowe, konfliktowe
przejawia lęk społeczny
nie potrafi nawiązywać dobrych relacji z otoczeniem
ma niską samoocenę
nie potrafi współpracować z innymi
nie radzi sobie z krytyką
nie potrafi konstruktywnie wyrażać i rozładowywać swoich emocji
 
Te zajęcia są właśnie dla niego!
 
Zajęcia mają charakter spotkań grupowych, na które składają się rozmowy oraz odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.. W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze będą miały możliwość przyjrzenia się sobie, swoim reakcjom na różne sytuacje czy zachowania innych.
Rekrutacja do grup socjoterapeutycznych poprzedzona konsultacją indywidualną rodzica z prowadzącą.
 
Będzie to cykl 10 spotkań trwających 90 min.