Programy profilaktyczne

Dzięki programom, które realizujemy wielu rodziców nauczyło się jak rozmawiać z dziećmi, a dzieci poczuły się naprawdę kochane. Nauczyciele, których wyszkoliliśmy potrafią dużo lepiej motywować uczniów do nauki. Młodzież, która uczestniczyła w naszych zajęciach nauczyła się pokojowo rozwiązywać spory oraz uzyskała pewność siebie potrzebną do życia społecznego.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Czytaj więcej

Golden Five

Golden Five

Golden Five to program dla szkół, który pomoże w adaptacji dzieci w szkole, oraz zmotywuje je do działania. Dzięki niemu uczniowie odkryją swoje mocne strony.

Czytaj więcej

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów to program podczas, którego uczniowie uzyskają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania okresu dojrzewania oraz dowiedzą się jakie zagrożenia niosą ze sobą nałogi.

Czytaj więcej

Mediacje Rówieśnicze

Mediacje Rówieśnicze

Mediacje Rówieśnicze to program uczący dzieci i młodzież radzenia sobie z konfliktami. Po szkoleniu dzieci będą umiały poradzić sobie w spornej sytuacji bez interwencji nauczyciela

Czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to program uczący funkcjonowania w społeczeństwie. Podczas zajęć dzieci poznają sposoby kontaktu z drugim człowiekiem.

Czytaj więcej

Nasi specjaliści


Zajęcia indywidualne

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych. U nas twoje dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach radzenia sobie z emocjami, logopedycznych i psychologicznych. Dorosłym chętnie pomożemy w rozwiązywaniu problemów z wychowaniem dzieci. Wszystkie zajęcia oraz terapie prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.