Ostoja

O NAS

Wspieramy w trudnych przeżyciach i uczymy radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Wskazujemy, jak dostrzegać dobro w drugim człowieku i rozbudzać poczucie własnej wartości i godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania. W ramach naszej działalności prowadzimy konsultacje i terapię indywidulaną, diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, realizujemy sprawdzone programy profilaktyczne.

Konsultacje i terapia indywidualna

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych i konsultacji. Wszystkie zajęcia prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Zajmujemy się diagnozowaniem zaburzeń w rozwoju dzieci oraz młodzieży.  Korzystamy z  najnowocześniejszych testów.

Mediacje i pomoc prawna

Poradnictwo i pomoc prawną udzielamy w związku z: postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, sądowo-administracyjnym.

rodzinka

W ramach oferty ZPP-P znajdują się również:

 

  • Grupy Wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
  • Wykłady i webinaria online z zakresu wychowania i profilaktyki
  • Trening rozwoju osobowego
  • Trening uważności według metody dra Roger’a Vittoz’a
  • Trening motywujący
  • Wsparcie emocjonalne dla osób w depresji
  • Wsparcie emocjonalne dla ofiar przemocy
  • Program wzmacniania poczucia wartości siebie wśród dziewcząt
  • Program przeciwdziałania pornografii wśród chłopców

Programy profilaktyczne

szkoła

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatowej. Zajęcia zawierają omówienia tematów, ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa.

Golden Five

Program polega na rozwijaniu wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych.

Trening Umiejętności Społecznych

Program pozwala dzieciom i młodzieży poczuć się w grupie zaakceptowanym i zrozumianym. Często grupa TUS staje się miejscem poznania prawdziwego przyjaciela.

Mediacje Rówieśnicze

Program zakłada stworzenie na terenie szkoły grupy szkolnych mediatorów, którzy będą prowadzili dyżury mediacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.

prgramy

Archipelag Skarbów

Program bazuje na tematyce zachowań ryzykownych i problemów wśród młodzieży. Podejmuje temat seksualności i wykorzystywania seksualnego.

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
16:00 – 20:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

NIP: 734 198 3 3002 4157 37

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: