O nas

Wspieramy w trudnych przeżyciach i uczymy radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Wskazujemy, jak dostrzegać dobro w drugim człowieku i rozbudzać poczucie własnej wartości i godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania. W ramach naszej działalności prowadzimy konsultacje i terapię indywidulaną, diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, realizujemy sprawdzone programy profilaktyczne. Z pewnością Ci pomożemy! 

terapia

U schyłku życia będziemy sądzeni         z miłości

św. Jan od Krzyża

Konsultacje i terapia indywidualna

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych i konsultacji. Wszystkie zajęcia prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Zajmujemy się diagnozowaniem zaburzeń w rozwoju dzieci oraz młodzieży.  Korzystamy z  najnowocześniejszych testów.

Mediacje i pomoc prawna

Poradnictwo i pomoc prawną udzielamy w związku z: postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, sądowo-administracyjnym.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatowej. Zajęcia zawierają omówienia tematów, ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Program zakłada stworzenie na terenie szkoły grupy szkolnych mediatorów, którzy będą prowadzili dyżury mediacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

prgramy

ARCHIPELAG SKARBÓW

Program bazuje na tematyce zachowań ryzykownych i problemów wśród młodzieży. Podejmuje temat seksualności i wykorzystywania seksualnego

GOLDEN FIVE

Program polega na rozwijaniu wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych

TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Program pozwala dzieciom i młodzieży poczuć się w grupie zaakceptowanym i zrozumianym. Często grupa TUS staje się miejscem poznania prawdziwego przyjaciela

W ramach oferty ZPP-P Ostoja znajdują się również:

  • Grupy Wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
  • Wykłady i webinaria online z zakresu wychowania i profilaktyki
  • Trening rozwoju osobowego
  • Trening uważności według metody dra Roger’a Vittoz’a
  • Trening motywujący
  • Wsparcie emocjonalne dla osób w depresji
  • Wsparcie emocjonalne dla ofiar przemocy
  • Program wzmacniania poczucia wartości siebie wśród dziewcząt
  • Program przeciwdziałania pornografii wśród chłopców

Znajdź nas na 

Aktualności

Wiosenne zajęcia w Ostoi
Wiosenne zajęcia w Ostoi

Szkoła dla Rodziców ONLINE Szkoła dla Rodziców ON-LINE to program, który w całości bazuje na...

Artykuły

Podcasty

Telefon

733 737 578

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

 

Zgoda: