„U schyłku życia będziemy sądzeni z miłości”

Św. Jan od Krzyża

Fundacja OSTOJA powstała w 2011 roku, a od 2018 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

OSTOJA pełni rolę podpory dla utrudzonych rodziców i nauczycieli.

Podstawowym celem OSTOI jest realizowanie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz innych warsztatów doskonalących sztukę dialogu, opartą na szacunku i godności drugiego człowieka.

Adresatami naszych działań są dzieci, młodzież, rodzicie i nauczyciele.

Do dzieci i młodzieży skierowane są programy profilaktyczne: Archipelag Skarbów, Mediacje Rówieśnicze, Porozmawiajmy ze sobą oraz Edukacja emocjonalna.

Dla nauczycieli przeznaczony jest program GOLDEN FIVE.

Misją Ostoi jest troska o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości Janusza Korczaka i koncepcji personalistycznej Karola Wojtyły, tym samym dbanie o zintegrowany rozwój psychiczny i duchowy. Naszym celem jest ukazywanie dobra w dziecku i budowanie w nim poczucia wartości siebie („Stwórz wokół dziecka tyle dobra, aby dobro wyparło zło”). OSTOJA podejmuje próbę ukazania, czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania i wymagania.

„Bowiem wychowywać znaczy kochać i wymagać.”

Chcąc wesprzeć działania Fundacji OSTOJA mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku.

KRS: 0000413295
Za wszelkie wparcie serdecznie dziękujemy.
Prezes Fundacji OSTOJA
Halina Czerwińska

Pobierz program, lub rozlicz się online…