Międzynarodowy projekt „Pozytywny potencjał młodzieży”

Fundacja Ostoja bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus + „Youth Positive Potential” (Pozytywny potencjał młodzieży). Liderem projektu jest LifeNetwork Foundation Malta. Partnerami projektu są: Fundacja Ostoja, The European Institute for Integrated Prevention oraz Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba z Litwy.

Ideą projektu jest połączenie sił specjalistów w zakresie działań profilaktycznych i wspieranie młodzieży w rozwoju pozytywnego potencjału, a w rezultacie eliminowanie ryzykownych zachowań wśród młodzieży: zmniejszenie ryzyka uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych, takich, jak: hazard, komórki, Internet, pornografia oraz seksualizacji młodzieży. Przewidywane pozytywne rezultaty projektu to zmiany przekonań normatywnych młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, pogłębienie więzi emocjonalnej z rodzicami, rozwój pasji i zainteresowań wśród młodzieży oraz budowanie zdrowych relacji rówieśniczych opartych na szacunku i godności. Ponadto realizacja projektu ma na celu zmniejszenie poziomu depresji wśród młodzieży oraz (szczególnie na Malcie) rozwiązanie problemu przedwczesnego kończenia edukacji.

Doświadczeni specjaliści (psycholodzy i pedagodzy) z trzech państw nawiązali ścisłą współpracę na okres trzech lat. W ramach projektu zostaną przeprowadzone diagnozy dotyczące ryzykownych zachowań i pozytywnego potencjału wśród młodzieży 14 – 15 lat. Następnym krokiem będzie dostosowanie programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów” autorstwa dra Szymona Grzelaka z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej do potrzeb młodzieży maltańskiej i litewskiej. Projekt zakłada bezpośrednią pracę z młodzieżą na Malcie i na Litwie oraz szkolenie trenerów profilaktyki zintegrowanej, którzy w swoich państwach będą kontynuować dzieło „Archipelagu Skarbów”.

Fundacja Ostoja, która od roku 2011 realizuje program w Polsce w ramach projektu będzie koordynowała przebieg diagnozy pod względem metodologii i logistyki na Litwie oraz będzie odpowiadała za wyszkolenie trenerów i przebieg Archipelagu Skarbów na Litwie i w Polsce. Owoce realizacji projektu w trzech państwach będzie można poznać podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w roku 2021 w Nowym Sączu.