Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Ostoja” zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w programie Treningu Umiejętności Społecznych.

Korzyści z udziału w programie:
– Zwiększenie poczucia wartości siebie
– Nabycie świadomości i umiejętności rozpoznawania uczuć
– Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, takimi, jak: złość, stres, lęk, strach, opuszczenie, itp.
– Opanowanie umiejętności nawiązywania relacji z innymi i przełamywania barier społecznych, np. nieśmiałości,
wyobrażenia o swoim braku atrakcyjności, podejrzliwości i samotności
– Wypracowanie postawy empatycznej
– Kształtowanie postawy asertywności.

Opis programu oraz tematyka zajęć:
Program pozwala dzieciom i młodzieży poczuć się w grupie zaakceptowanym i zrozumianym. Często grupa TUS staje się
miejscem poznania prawdziwego przyjaciela. Są to osoby o podobnych zainteresowaniach, ale też o podobnych
problemach. Uczestnicy chętnie biorą udział w scenkach i praktycznych ćwiczeniach dotyczących zachowania się wobec
innych.

Warsztaty składają się z 10 spotkań tematycznych. Tematyka zajęć jest następująca:
1. Gry i zabawy interaktywne.
2. Jak radzić sobie z nieśmiałością.
3. Jak radzić sobie z agresją i złością.
4. Co może zrobić mi lęk.
5. Nauka nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem
6. Podnoszenie swojej samooceny
7. Uczenie się współpracy z innymi
8. Co zrobić, aby być asertywnym
9. Empatia i nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami


TERMIN: 7 października – 9 grudnia 2020 roku
Godziny zajęć:
grupa klas 4-6: 16:15 – 17:45
grupa klas 7-8: 18:00 – 19:30
Zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach 17:00 – 20:00
Miejsce zajęć: ul. Pijarska 17A/1 w Nowym Sączu
Koszt udziału: 400 zł

Zapisy na Trening Umiejętności Społecznych TUTAJ