Od podziałów do współpracy –  nauczyciele i rodzice w relacji szkolnej…

           „Od podziałów do współpracy” pod takim tytułem odbyła się w Nowym Sączu w dniu 24.05.2021 r.  konferencja naukowa. Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.  Organizatorem była Fundacja Ostoja wraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu. Wydarzenie przeprowadzone było w formie ONLINE. Uczestniczyć w nim można było za pomocą platformy Cloud Academy.

Fundacja Ostoja i Wyższa Szkoła Biznesu współpracują ze sobą od kilku lat i co roku organizują konferencje naukowe, mające na celu wzmacnianie działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach i w rodzinach poprzez budowanie przyjaznych relacji i tworzenie  ciepłych, bliskich kontaktów  z dziećmi,  młodzieżą oraz dorosłymi.

Wykłady wygłosili…

Wykłady podczas konferencji wygłosili znamienici naukowcy z różnych części kraju: prof. n. med. JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA (Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Ks.dr JERZY SMOLEŃ (Akademia Ignatianum w Krakowie), dr ALEKSANDRA LORENC-STEINMEC (Ośrodek Terapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie), dr EWA SIELLAWA-KOLBOWSKA (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie), dr ADRIANNA OTHMANI (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu), mgr DOROTA MACANDER (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie), mgr ANDRZEJ OCHOJSKI (Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej w Rybniku) oraz Halina Czerwińska (organizator konferencji i prezes Fundacji Ostoja).

            Podczas konferencji pt. „Od podziałów do współpracy”, można było otrzymać konkretne wskazówki, jak dbać o zdrowie w  trudnym czasie pandemii.  Tego z pewnością potrzebował każdy ze słuchaczy, ponieważ według statystyk, w dobie koronawirusa, jest niemal dwukrotnie większy odsetek ludzi cierpiących na depresję czy stany lękowe.

Słuchając dr Jerzego Smolenia można było  znaleźć się w perspektywie myślenia dzieci i popatrzeć ich oczami na relacje z dorosłymi. Pojawiła się także wnikliwa analiza zawodu nauczyciela zawarta w wykładzie pt.: „Być nauczycielem, czyli ile waży kula ziemska?”. Następnie można było zaczerpnąć wiedzy z badań nad relacjami pomiędzy  nastolatkami i  ich rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami. Nie zabrakło także teorii. Można było poznać etapy rozwoju ludzkiego, które pozwalają zrozumieć pewne zachowania przejawiane przez ludzi.

Była mowa także o programach profilaktycznych realizowanych przez Fundację  Ostoja. Halina Czerwińska odpowiedziała na pytanie – jak  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wpływa na relacje międzyludzkie? Okazało się, że Szkoła dla Rodziców leczy i poprawia życie psychiczne rodziców i dzieci. Kluczem do takiej  zmiany jest słuchanie, rozumienie, poznanie, wybaczenie.  Serię wykładów zamknęła prelekcja dotycząca programu Golden Five, realizowanego przez Fundację Ostoja w Nowym Sączu.

Podsumowanie programu Golden Five

Następnie nauczyciele,  którzy zrealizowali program w ciągu roku szkolnego zostali uhonorowani certyfikatami Złotych Nauczycieli. Natomiast szkoły, w których Nauczyciele wdrażali program otrzymały tytuł:  Złotych szkół. Są wśród nich: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej, Szkoła Podstawowa Publiczna im. mjr pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy, Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej. Złotymi Nauczycielami zostali: Beata Nowak, Tomasz  Skraby, Marta Żelazko, Krystyna Gargula, Renata Załubska, Jolanta Wąsowicz, Joanna Knapik, Maria Dobrzycka, Joanna Węglowska, Stanisława Krzyżak, Damian Leśniak.

Panel dyskusyjny

Całą konferencję podsumował panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział: Rektor WSB -NLU – Dariusz Woźniak, który przybliżył smutną prawdę polskiej oświaty, a jednocześnie  zaproponował nowe rozwiązanie. Kontynuacją myśli Rektora był postulat Haliny Czerwińskiej dotyczący wzmocnienia obszaru profilaktyki i wychowania w szkołach i w całej polityce społecznej. Pani Beata Cenzartowicz, która reprezentowała głos  rodziców  w dyskusji panelowej, użyła porównania relacji pomiędzy nauczycielem  a rodzicem do zgodnego małżeństwa, przy którym dzieci czują się bezpiecznie i szczęśliwie. Zaś „Złoty Nauczyciel” – pani Joanna Knapik dzieliła się realizacją programu Golden Five w warunkach zdalnego nauczania, podczas którego wprowadziła innowacje pt. dzieci dzwonią do dzieci, nauczyciel do rodziców i odwrotnie. Raz w tygodniu uczniowie dzwonią do wybranych losowo kolegów i koleżanek pytając:  Co tam  u ciebie na zdalnym nauczaniu?. Dr Aleksandra Lorenc – Stainmec  zachęcała  nauczycieli do udziału w grupach wsparcia, których celem jest wzmocnienie odporności psychicznej nauczycieli.

Całość debaty zamknęła  pani Katarzyna Gajdosz – Krzak pytając panelistów o słowa „klucze”  w tworzeniu współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Na podstawie  wypowiedzi uczestników panelu powstał model współpracy zawarty w słowach: uważność, dialog,  dbałość, zaufanie, normalność, zwyczajność.