Akademia Rodzica i Nauczyciela ONLINE

Termin pierwszego wykładu: 17 WRZEŚNIA 2021.
Wykład i dyskusja: 18.00 – 19:00
Pandemia koronawirusa stanowi duże wyzwanie dla naszego zdrowia psychicznego. To niewątpliwie
trudny okres, który odbija się na nastroju, może nasilać stany lękowe, niepokój i frustrację. Nasze
webinaria są dedykowane dla Wszystkich, którzy szukają odpowiedzi jak zminimalizować jej
negatywne skutki, zadbać w tym okresie o swoje emocje i swojego dziecka. Wiedza i umiejętności
zdobyte podczas wykładów posłużą Państwu w codziennej pracy rodzicielskiej i wychowawczej – nie
tylko w okresie pandemii.
Tematyka wykładów:
1. Jak motywować dzieci i młodzież do nauki w pandemii.
2. Jak pomóc dzieciom nawiązywać przyjazne relacje z innymi.
3. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży.
4. Jak budować bliskie i ciepłe relacje z dziećmi i młodzieżą.
5. Jak asertywnie stawiać granice swoim dzieciom.
6. Jak chronić dzieci i młodzież  przed depresją.
7. Jak wprowadzać zdrowe zasady korzystania z komórki (Internetu).
8. Jak wzmacniać pozytywną samoocenę dzieci i młodzieży.
9. Jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności.
10. Jak rozwijać zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży.

Akademia ON-LINE będzie składać się z 10 bezpłatnych webinariów organizowanych w każdy trzeci
piątek miesiąca.

Zapisy TUTAJ


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ONLINE

Szkoła dla Rodziców ON-LINE to program, który w całości bazuje na założeniach stacjonarnego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia odbywają się on-line za pośrednictwem platformy Zoom. Warsztaty zawierają omówienia tematów, ćwiczenia, debaty. Cennym elementem jest wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami.

29 września–1 grudnia
ŚRODY – godz: 19:30-21:30
Koszt: 550 zł
Zapisy: TUTAJ


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program dedykowany dla Rodziców, Nauczycieli i
Wychowawców. Uczestnicy warsztatów mają okazję zrozumieć ideę wychowania dialogowego,
którego głównym celem jest zbudowanie trwałej więzi wychowawczej opartej na szacunki i akceptacji.
Tworzona w ten sposób relacja pozwala dziecku na prawidłowy rozwój oraz uniknięcie zachowań
ryzykownych.
Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatowej.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie ZPP-P Ostoja

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słychać, żeby dzieci do nas mówiły.”

04 października – 13 grudnia
PONIEDZIAŁKI – godz: 17:00-20:00
Koszt: 550  zł.
Zapisy: TUTAJ

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ II „Rodzeństwo bez rywalizacji”

05 października-14 grudnia
WTORKI – godz: 17:00-20:00
Koszt: 550  zł.
Zapisy: TUTAJ


Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy warsztatów uczą się jak rozpoznawać swoje uczucia i jak radzić sobie z trudnymi uczuciami, takimi jak złość, lęk, osamotnienie. Celem warsztatów jest również zdobycie umiejętności nawiązywania relacji z innymi poprzez przełamywanie barier społecznych np. nieśmiałości, braku akceptacji siebie, podejrzliwości.
Warsztaty składają się z 10 spotkań tematycznych

7 października-9 grudnia(każdy czwartek)
Klasy IV: godz 15.00-16.30
Klasy V: godz 16.45–18.15
Klasy VII–VIII: godz 18.30-20.00
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 6–8
Koszt: 480 zł
Zapisy TUTAJ


Golden Five

Program polega na rozwijaniu wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych. Nauczyciele zdobywają kompetencje w następujących obszarach: zarządzanie klasą, budowanie relacji, klimat społeczny, nauczanie dostosowane, współpraca z rodzicami.
Absolwenci programu otrzymują tytuł „Złotego Nauczyciela”, a ich placówka tytuł „Złotej Szkoły”.

Szkolenie uczestników programu – 12 godz.
18 – 19 października (poniedziałek, wtorek) w godz. 12.30 – 16.30
Szkoleniowa Rada Pedagogicznej – 2 godz. (do ustalenia)
Superwizja dla uczestników programu – 16 godz. (do ustalenia)
Koszty: 3 200 zł (2-4 uczestników z jednej szkoły)
Zapisy: TUTAJ