Szkoła dla Rodziców ONLINE

Szkoła dla Rodziców ON-LINE to program, który w całości bazuje na założeniach stacjonarnego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zajęcia odbywają się on-line za
 pośrednictwem platformy Zoom. Warsztaty zawierają omówienia tematów, ćwiczenia, debaty. Cennym elementem jest wymiana doświadczeń rodzicielskich między uczestnikami.

23 MARCA – 1 CZERWCA 20:15-22:00
ŚRODY – godz: 20:15-22:00
Program składa się z 10 spotkań.
KOSZT: 600 zł
Zapisy: TUTAJ

 


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (stacjonarnie)

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program dedykowany dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Uczestnicy warsztatów mają okazję zrozumieć ideę wychowania dialogowego, którego głównym celem jest zbudowanie trwałej więzi wychowawczej opartej na szacunki i akceptacji. Tworzona w ten sposób relacja pozwala dziecku na prawidłowy rozwój oraz uniknięcie zachowań ryzykownych.

Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatowej.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie ZPP-P Ostoja
Koszt: 600  zł.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ I
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słychać, żeby dzieci do nas mówiły.”

23 MARCA – 1 CZERWCA 2022
ŚRODY– godz. 17:00-20:00
Zapisy: TUTAJ


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ II
„Rodzeństwo bez rywalizacji”

22 MARCA – 31 MAJA
WTORKI – godz. 17:00 – 20:00
Zapisy: TUTAJ

 


TUS-Trening Umiejętności Społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”

4 KWIETNIA – 20 CZERWCA  (PONIEDZIAŁKI)
Klasy IV             godz.  15.00- 16.30
Klasy V              godz.  16.45 – 18.15
Klasy VII –VIII    godz. 18.30  – 20.00

Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy warsztatów uczą się jak rozpoznawać swoje uczucia i jak radzić sobie z trudnymi uczuciami, takimi jak złość, lęk, osamotnienie. Celem warsztatów jest również zdobycie umiejętności nawiązywania relacji z innymi poprzez przełamywanie barier społecznych np. nieśmiałości, braku akceptacji siebie, podejrzliwości.

Warsztaty składają się z 10 spotkań tematycznych
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 6 – 8
Koszt: 500 zł
Zapisy: TUTAJ

Grupa Wsparcia dla Rodziców

Celem spotkań jest stworzenie grupy, która pozwoli na rozwijanie kompetencji rodzicielskich w duchu idei wychowania dialogowego. Rodzice będą mieli okazję do omówienie osobistych trudności i podzielenia się własnym doświadczeniem. Wspólnie zastanowimy się, jak radzić sobie w najtrudniejszych momentach oraz jak budować piękną relację w własnym dzieckiem.

Ostatni piątek miesiąca – godz. 17:00-20:00
Terminy spotkań: 25.02, 25.03, 29,04, 27.05, 24.06
KOSZT: 100 zł / 3 godzinne spotkanie
Zapisy telefonicznie: tel. 733 737 578