Archipelag Skarbów

 

OPIS PROGRAMU

Program dla młodzieży jest realizowany w formie dwóch mityngów:
Mityng 1 poświęcony jest zagadnieniom  dotyczącym rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania – sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.
Mityng 2 poświęcony jest zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. Nastoletni uczestnicy programu są zachęcani do czekania z kontaktami seksualnymi aż do dorosłości. Podczas realizacji programu są poruszane tematy związane z wywieraniem presji rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i zachowaniami o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta.

szkoła

ADRESACI PROGRAMU: UCZNIOWIE KL. VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ UCZNIOWIE KL. I SZKÓŁ ŚREDNICH

Realizacja programu obejmuje również przeprowadzenie 1,5 godzinnego spotkania z rodzicami. Rodzice są zapoznawani z głównymi założeniami programu. Na spotkaniu rodzice otrzymują konkretne wskazówki do budowania bliskich relacji z nastolatkami oraz poszerzają wiedzę na temat ich problemów. Kolejnym elementem programu jest 1,5 godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele są informowani o celach Archipelagu Skarbów i przekazywanych w nich treściach. Ponadto prezentowane są wyniki badań dotyczące młodzieży i skutecznych strategii profilaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w pracy wychowawczej. Program może być poprzedzony badanie mankietowym w klasach. Celem badania jest diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, która obejmuje pomiar wielu wskaźników związanych z postawami i zachowaniami młodzieży. Wyniki diagnozy są udostępniane szkołom w postaci raportu.

KORZYŚCI UDZIAŁU W PROGRAMIE

  • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i problemom wśród młodzieży.
  • Ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych.
  • Ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy.
  • Ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej (fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym)

LICZBA GODZIN

UCZNIOWIE: 2X4 GODZINY

NAUCZYCIELE: 2 GODZINY

RODZICE: 1 GODZINA

LICZBA UCZESTNIKÓW: DO 200 UCZNIÓW

REKOMENDACJE: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek - piątek
16:00 - 20:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

 

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: