ARCHIPELAG SKARBÓW®

Archipelag Skarbów skierowany jest dla uczniów klasy 8 oraz 1-2 szkół średnich, doskonale wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmują bardzo szerokie spektrum. Łącząc w sobie atrakcyjną formę z silnym przekazem treści profilaktycznych program skutecznie wpływa na zmianę przekonań normatywnych młodych ludzi.

ARCHIPELAG SKARBÓW®  jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej. Zostały one wyliczone poniżej w uporządkowaniu według obszarów tematycznych:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych
  • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
  • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS
  • profilaktyka przemocy
  • wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce

ARCHIPELAG SKARBÓW® – Program ARCHIPELAG SKARBÓW® został wpisany do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w kilku obszarach profilaktyki

Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak – prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Zobacz filmik promujący Archipelag Skarbów

[siteorigin_widget class=”thinkup_builder_video”][/siteorigin_widget]