Mediacje i pomoc prawna

Poradnictwa i pomocy prawnej udzielamy w związku z: postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, sądowo-administracyjnym.

Formy i zakres oferowanego poradnictwa i pomocy prawnej:

Poradnictwo i pomoc prawna w obszarze:

działań zmierzających do podniesienia świadomości osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

wskazania możliwych sposobów rozwiązania problemów prawnych

pomocy w sporządzeniu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już
postępowaniu

sporządzeniu planu działania i wspomaganiu jego realizacji

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

Mediacja

jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób najbliższych

Pomoc dotyczy osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności: w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

W ramach tego poradnictwa udziela się podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem mogą być udzielane porady psychologiczne i psychiatryczne.

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

NIP: 734 198 3 3002 4157 37

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: