MEDIACJE I POMOC PRAWNA

 

Poradnictwa i pomocy prawnej udzielamy w związku z: postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym, sądowo-administracyjnym.

oferta konsultacje

Formy i zakres oferowanego poradnictwa i pomocy prawnej:

PORADNICTWO I POMOC PRAWNA W OBSZARZE:

  • działań zmierzających do podniesienia świadomości osoby o przysługujących jej
    uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
  • wskazania możliwych sposobów rozwiązania problemów prawnych
  • pomocy w sporządzeniu pism z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już
    postępowaniu
  • sporządzeniu planu działania i wspomaganiu jego realizacji
Pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  

MEDIACJA

jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

terapia dorosły
terapia młodzieży

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ORAZ OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

Pomoc dotyczy osób pokrzywdzonych przestępstwem, w szczególności: w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

W ramach tego poradnictwa udziela się podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytuacjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramacg pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem mogą być udzielane porady psychologiczne i psychiatryczne. 

Telefon

733 737 578

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

 

Zgoda: