Mediacje Rówieśnicze

 

Program zakłada stworzenie na terenie szkoły grupy szkolnych mediatorów, którzy będą prowadzili dyżury mediacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.

Celem programu jest dotarcie do całej społeczności szkolnej i zapoznanie jej z ideą sprawiedliwości naprawczej. W tym celu koordynator i mediatorzy podejmują działania mające na celu promowanie mediacyjnego sposobu rozwiązywania konfliktów wśród wszystkich uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami. Są to godziny wychowawcze, apele, plakaty informacyjne.

ADRESACI PROGRAMU: UCZNIOWIE KLAS VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

terapia młodzieży

TRENING MEDIACJI

Kandydaci na mediatorów zdobywają wiedzę na temat roli mediatora i zasad prowadzenia mediacji. Podczas treningu uczestnicy dowiadują się: skąd bierze się konflikt i czym się charakteryzuje, ćwiczą różne techniki mediacji i zasady komunikacji. Poznają zakres swoich kompetencji jako mediatorów i dowiadują się w jakich sytuacjach nie powinni prowadzić mediacji i dlaczego.
Po odbytym treningu uczniowie przystępują do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Opiekę nad mediatorami pełni szkolny pedagog lub psycholog, który uczestniczył razem ze swoimi uczniami w treningu mediacji. Podczas cotygodniowych spotkań koordynator omawia z uczniami konkretne przypadki i sposoby ich rozwiązania.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 

  • Rozwiązywanie konfliktów w szkole metodami pokojowymi
  • Ograniczenie zachowań agresywnych w szkole
  • Wzmocnienie atmosfery opartej na szacunku i empatii
  • Wypracowanie w społeczności szkolnej zasad opartych na „sprawiedliwości naprawczej”
  • Wzmocnienie wśród uczniów odpowiedzialności za swoje zachowanie
  • Wyzwalanie aktywności społecznej w uczniach – chęci niesienia pomocy
terapia dorosły
LICZBA GODZIN
TRENING MEDIACJI: 20 GODZIN
SUPERWIZJA MEDIATORÓW: 4 GODZINY

LICZBA UCZESTNIKÓW: 8-15

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek - piątek
16:00 - 20:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

 

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: