OSTOJA powstała w roku 1998. Podstawowym celem OSTOI jest realizowanie programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i doskonalenie sztuki dialogu z drugim człowiekiem. Adresatami programu są w większości nauczyciele, rodzice oraz wychowawcy. Obecnie również ważnym elementem naszej działalności jest młodzież i dzieci. Staramy się wspierać ich w trudnych przeżyciach i uczyć radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Wskazujemy, jak dostrzegać dobro w drugim człowieku i rozbudzać poczucie własnej wartości i godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach i jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania.
OSTOJA przyjęła za swoje motto słowa św Jana od Krzyża: “U schyłku życia będziemy sądzeni z miłości“.

Zobacz naszą siedzibę…

W skład zespołu Ostoi wchodzą:

Halina Czerwińska – pedagog, mediator, edukator i koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, instruktor programu „Golden Five”, trener profilaktyki zintegrowanej – realizuje pakiet programów profilaktycznych: „Archipelag Skarbów”, Mediacje Rówieśnicze (program autorski), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five. Posiada doświadczenie realizacji pakietu programów w projekcie międzynarodowym Commenius Regio, lata 2013 – 2015 (realizacja w Wilnie przy współpracy Marii Hose Lera z Uniwersytetu w Sewilli, psychologa i międzynarodowego koordynatora programu Golden five). Specjalista do spraw terapii emocjonalnej, opracowała program pt. „Edukacja Emocjonalna” przeznaczony dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz program pt. „Porozmawiajmy ze sobą” skierowany do uczniów klas gimnazjalnych. Mama pięciorga dzieci. Jej celem jest wychować dzieci dla MIŁOŚCI. Za motto swojej firmy – OSTOI przyjęła słowa Św. Jana od Krzyża; „U schyłku swojego życia będziemy sądzeni z miłości”. Uwielbia chodzić po górach, pływać i czytać książki. Służy wiedzą i doświadczeniem w zakresie problemów wychowawczych.


Maria Wawszczak – psycholog kliniczny, psychoterapeuta – posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia psychologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowe studium psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowe studium z terapii rodzin. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez krajowych i zagranicznych specjalistów w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w psychoterapii osób dorosłych i psychoterapii młodzieży (autorski projekt zajęć w grupie terapeutyczno – rozwojowej), terapii rodzin oraz prowadzenia młodzieżowego telefonu zaufania). Oferuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych, leczenie zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych, osobowościowych i innych zaburzeń emocjonalnych.

 


dr Krystyna Sochacka – psycholog (magister UJ, doktor UMCS) zajmuje się psychologią dziecka, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specyficznymi trudnościami w nauce. Przez kilkanaście lat pracowała w Nowym Sączu, jako psycholog praktyk w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz szkolnictwie specjalnym. Wiedzę i umiejętności zdobyte w praktyce wykorzystywała następnie w pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie w Białymstoku. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji. W latach 2004–2008 przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 21 w Białymstoku. Prywatnie matka trójki dorosłych już dzieci. Do jej zainteresowań należą: Psychologia i diagnoza psychologiczna dziecka, specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się (specyfizne i niespecyficzne).

 


Anna Krajewska – Z wykształcenia absolwentka ochrony środowiska i biologii molekularnej, z zamiłowania promotorka ekologicznego stylu życia (sport, zdrowe odżywianie). Od 2011 roku certyfikowany trener programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów oraz programów wczesnej profilaktyki dziecięcej (Magiczne Kryształy, Cukierki, Odczuwaj, Ufaj, Mów), gdzie realizuje pasję szeroko pojętego „zrównoważonego rozwoju”. Od 2012 roku związana z fundacją Homo – Homini im. Karola de Foucauld oraz fundacją Ostoja, gdzie przez 2 lata pracowała jako koordynator projektu „Unikaj nałogu – metodą dialogu”. Aktualnie zaangażowana w tworzenie programu profilaktyki złych nawyków żywieniowych wśród dzieci i ich rodziców.


Katarzyna Mężyk – psycholog, posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie z Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie w diagnozie psychologicznej oraz terapii zdobywała w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. Ukończyła szkolenie ze znajomości podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego. Absolwentka I części „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadzi zajęcia grupowe oraz warsztaty o różnorodnej tematyce. Udziela pomocy psychologicznej także indywidualnie w sytuacji kryzysów emocjonalnych. Szczególnie interesuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi i chorymi somatycznie poszukującymi wsparcia psychologicznego. Prywatnie miłośniczka koni oraz hipoterapii.

 


Maria Gałek – z wykształcenia psycholog z uprawnieniami pedagogicznym. Studia magisterskie ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, broniąc pracy pt. „Osobowościowe korelaty orientacji pozytywnej”, napisanej na seminarium z psychologii osobowości. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwentka pierwszej części „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Posiada doświadczenie jako biegły psycholog sądowy oraz jako trenerka programu profilaktycznego „Archipelag skarbów”, skierowanego do młodzieży. Na co dzień pracuje z młodzieżą w jednej z sądeckich szkół średnich. W „Ostoi” udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz bierze udział w przygotowaniu corocznych konferencji. Interesuje się zaburzeniami osobowości oraz różnymi nurtami psychoterapii. Pasjonatka malarstwa, rysunku, śpiewu oraz teatru.


Grażyna Dąbrowska – psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu (WSB-NLU) w Nowym Sączu, ukończyła specjalność psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i doradztwa zawodowego. Doświadczenie w diagnostyce  i terapii psychologicznej zdobywała pracując w Powiatowej Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowym Sączu. Prowadziła również zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczyła w licznych konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych na terenie małopolski i śląska. Jest realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część 1 i 2. Pomocą obejmuje rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Oferuje wsparcie w zakresie trudności emocjonalnych i wychowawczych.  Zawodowo interesuje się nurtem Rodzicielstwa bliskości oraz sposobem Porozumiewania się bez przemocy M. Rosenberga. W wolnych chwilach lubi czytać książki, podróżować i gotować. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki wspaniałych córek.