Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Ostoja” zaprasza do udziału w cyklu warsztatów wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cz. I”. Zajęcia skierowane są do każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Głównym celem szkolenia jest wsparcie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

W ramach 40 godzinnego szkolenia zostaną opracowane następujące tematy:

  • Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • Aktywne, wspierające słuchanie
  • Motywowanie dziecka do współdziałania
  • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  • Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole
  • Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
  • Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów


Termin kursu:
26 lutego – 7 maja 2019 r. (we wtorki)
Godziny zajęć: 830 - 1130
Miejsce zajęć: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Ostoja” ul. Pijarska 17A/1, Nowy Sącz

Koszt zajęć: 380 zł

Zapisy: TUTAJ