Trening Umiejętności Społecznych

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych „Porozmawiajmy ze sobą” – to zajęcia przeznaczone
dla dzieci, które przejawiają różnego rodzaju trudności w kontaktach społecznych.

Celem jest:

 • umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami w grupie
 • podnoszenie poczucia wartości siebie
 • doskonalenie umiejętności asertywności
 • umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami

Tematyka:

 • Gry i zabawy interaktywne
 • Jak radzić sobie z nieśmiałością?
 • Jak radzić sobie z agresją i złością?
 • Co może zrobić mi lęk?
 • Nauka nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem
 • Podnoszenie swojej samooceny
 • Uczenie się współpracy z innymi
 • Co zrobić aby być asertywnym?
 • Empatia i nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami

Zajęcia mają charakter spotkań grupowych. W przyjaznej i bezpiecznej atmosferze uczestnicy zajęć mają możliwość przyjrzenia się sobie, swoim reakcjom na różne sytuacje czy zachowania innych. Po zajęciach rodzice mogą uzyskać cenne wskazówki, na co zwrócić uwagę w relacji ze swoim dzieckiem. W treningu bierze udział 6 – 12 osób w grupach wiekowych 10 – 12, 13 – 15 lat.