Konsultacje i terapia indywidualna

KONSULTACJE I TERAPIA INDYWIDUALNA

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych i konsultacji. U nas twoje dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach radzenia sobie z emocjami, logopedycznych i psychologicznych. Dorosłym chętnie pomożemy w rozwiązywaniu problemów z wychowaniem dzieci, jak również w związku z problemami osobistymi. Wszystkie zajęcia oraz terapie prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.

 FORMY i ZAKRES oferowanej pomocy indywidualnej: 

KONSULTACJE I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY W OBSZARZE:

 • zaburzenia emocjonalno – społeczne (nieśmiałość, rezygnacja z aktywności, nadmierna płaczliwość, milczenie, zaniżona samoocena, agresja, impulsywność, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalna)
 • zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny)
 • specyficzne trudności uczenia się (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie świata za pomocą zmysłów)
 • uzależnienie od komputera / Internetu / telefonu

KONSULTACJE I TERAPIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE: 

 • trudności wychowawcze i ich przyczyny związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym
  i tkwiące w dziecku
 • zaburzenia w komunikacji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 
 • zaburzenia  lękowe i objawy o podłożu nerwicowym
 • dolegliwości psychosomatyczne (np. anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia depresyjne i  zaburzenia  nastroju
 • zaburzenia  osobowości (np. borderline, obsesyjno-kompulsywne, unikające)

Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, warsztatami umiejętności rodzicielskich oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców i wychowawców. 

KONTAKT TELEFONICZNY: 733 737 578
KONTAKT MAILOWY: zapisy@ostoja.szkola.pl
lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce ZAPISY

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI ON-LINE