Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej OSTOJA w Nowym Sączu zaprasza do udziału w cyklu warsztatów rozwijających kompetencje społeczne:

Nasza oferta obejmuje zajęcia skierowane do Rodziców, Nauczycieli i Dzieci:
1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – cz. I.
Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
2. Trening Umiejętności Społecznych – Porozmawiajmy ze sobą.

Zapraszamy również do udziału w bezpłatnej konferencji psychologiczno-pedagogicznej „Młodzież w kryzysie psychologicznym – przyczyny i profilaktyka”, która odbędzie się 20 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz w załącznikach.
Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym osobom.

Zapisy:
FORMULARZ: https://ostoja.szkola.pl/zapisy/
TELEFON: 733 737 578

1. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców CZĘŚĆ I
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

4 października – 13 grudnia 2023
Godzina: 17:00-20:00 (co tydzień w środę)
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program dedykowany dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Uczestnicy warsztatów mają okazję zrozumieć ideę wychowania dialogowego, którego głównym celem jest zbudowanie trwałej więzi wychowawczej opartej na szacunku i akceptacji. Tworzona w ten sposób relacja pozwala dziecku na prawidłowy rozwój oraz uniknięcie zachowań ryzykownych.
Program składa się z 10 cotygodniowych spotkań w formie warsztatowej.
Zajęcia odbywają się stacjonarnie w siedzibie ZPP-P Ostoja.
Koszt: 700 zł.


2. Trening Umiejętności Społecznych „ Porozmawiajmy ze sobą”

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEN2023
Harmonogram podziału na grupy:
KLASY III – IV: piątki 16:45-18:15 (od 6 października)
KLASY V-VI: czwartki 18:30-20:00 (od 5 października)
KLASY VII-VII: piątki 18:30-20:00 (od 6 października)
SZKOŁA ŚREDNIA: wtorki 18:30-20:00 (od 3 października)
Trening Umiejętności Społecznych skierowany jest dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów uczą się jak, rozpoznawać swoje uczucia i jak radzić sobie z trudnymi uczuciami, takimi, jak złość, lęk, osamotnienie. Celem warsztatów jest również zdobycie umiejętności nawiązywania relacji z innymi poprzez przełamywanie barier społecznych np. nieśmiałości, braku akceptacji siebie, podejrzliwości.
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 6 – 8
Koszt: 600 zł

3. KONFERENCJA:  „Młodzież w kryzysie psychologicznym – przyczyny i profilaktyka”

Fundacja Ostoja w Nowym Sączu zaprasza do udziału w XVIII konferencji poświęconej wychowaniu. Tegoroczne wydarzenie będzie częścią obchodów 25-lecia realizacji programu profilaktycznego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców na terenie Nowego Sącza. Celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy na temat przyczyn problemów psychologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz skutecznych działań profilaktycznych i wychowawczych.

WYKŁADY:

„Molestowanie moralne w rodzinie” prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach„
„Mój uczeń, moje dziecko – odpowiedzialność dorosłych” ks. dr Jerzy Smoleń, Akademia Ignatianum w Krakowie
„Młodzież w kryzysie psychologicznym – okiem psychiatry” dr Natalia Śmierciak Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, WSB-NLU w Nowym Sączu
„Wychowywać to kochać i wymagać” mgr Joanna Sakowska autorka programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, wieloletni pracownik ORE w Warszawie
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jako impuls do rozwoju duchowego” mgr Jolanta Basista, fundacja Szkoła Dialogu
„Jak mówić, żeby nie ranić – doświadczenia absolwentów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” mgr Halina Czerwińska – Fundacja Ostoja w Nowym Sączu
„Dziecko w kryzysie – jak interweniować w domu i w szkole” mgr Aleksandra Karasowska – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
„Alkohol i inne uzależnienia w życiu nastolatka – rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego” mgr Marcin Mądry – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie

Czas i miejsce:
20 listopada 2023 roku 9:00-14:00
Aula WSB-NLU – ul. Zielona 27

Zapisy:
FORMULARZ: https://ostoja.szkola.pl/zapisy/
TELEFON: 733 737 578

Udział w konferencji jest darmowy.
Uczestnicy wydarzenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym miasta Nowego Sącza

Pierwsze 60 osób zamieszkałych na terenie Nowego Sącza, które zarejestrują się na konferencję, otrzymają darmowy pakiet materiałów konferencyjnych.
Pozostałe osoby będą mogły nabyć pakiet podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy.