Mediacje Rówieśnicze

Mediacje rówieśnicze

Opis programu

Program zakłada stworzenie na terenie szkoły grupy szkolnych mediatorów, którzy będą prowadzili dyżury mediacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej.

Celem programu jest dotarcie do całej społeczności szkolnej i zapoznanie jej z ideą sprawiedliwości naprawczej. W tym celu koordynator i mediatorzy podejmują działania mające na celu promowanie mediacyjnego sposobu rozwiązywania konfliktów wśród wszystkich uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami. Są to godziny wychowawcze, apele, plakaty informacyjne.

Adresaci programu: Uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej 

Korzyści z udziału w programie:

  • Rozwiązywanie konfliktów w szkole metodami pokojowymi
  • Ograniczenie zachowań agresywnych w szkole
  • Wzmocnienie atmosfery opartej na szacunku i empatii
  • Wypracowanie w społeczności szkolnej zasad opartych na „sprawiedliwości naprawczej”
  • Wzmocnienie wśród uczniów odpowiedzialności za swoje zachowanie
  • Wyzwalanie aktywności społecznej w uczniach – chęci niesienia pomocy

TRENING MEDIACJI

Kandydaci na mediatorów zdobywają wiedzę na temat roli mediatora i zasad prowadzenia mediacji. Podczas treningu uczestnicy dowiadują się: skąd bierze się konflikt i czym się charakteryzuje, ćwiczą różne techniki mediacji i zasady komunikacji. Poznają zakres swoich kompetencji jako mediatorów i dowiadują się w jakich sytuacjach nie powinni prowadzić mediacji i dlaczego.
Po odbytym treningu uczniowie przystępują do egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Opiekę nad mediatorami pełni szkolny pedagog lub psycholog, który uczestniczył razem ze swoimi uczniami w treningu mediacji. Podczas cotygodniowych spotkań koordynator omawia z uczniami konkretne przypadki i sposoby ich rozwiązania.

LICZBA GODZIN

Trening mediacji: 20 godzin

Superwizja mediatorów: 4 godziny

 

Liczba uczestników: 8-15 osób

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

NIP: 734 198 3 3002 4157 37

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: