Konsultacje i terapia indywidualna

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych i konsultacji. U nas twoje dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach radzenia sobie z emocjami, logopedycznych i psychologicznych. Dorosłym chętnie pomożemy w rozwiązywaniu problemów z wychowaniem dzieci, jak również w związku z problemami osobistymi. Wszystkie zajęcia oraz terapie prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.

Formy i zakres pomocy indywidualnej:

oferta konsultacje

Konsultacje i terapia dzieci i młodzieży w obszarze:

zaburzenia emocjonalno – społeczne (nieśmiałość, rezygnacja z aktywności, nadmierna płaczliwość, milczenie, zaniżona samoocena, agresja, impulsywność, wewnętrzny niepokój, chwiejność emocjonalna)

zaburzenia lękowe (fobie specyficzne, lęk społeczny, lęk uogólniony, agorafobia, lęk separacyjny)

specyficzne trudności uczenia się (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)

zaburzenia funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie świata za pomocą zmysłów)

uzależnienie od komputera / Internetu / telefonu

Konsultacje i terapia osób dorosłych w zakresie:

trudności wychowawcze i ich przyczyny związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym
i tkwiące w dziecku

zaburzenia w komunikacji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 

zaburzenia  lękowe i objawy o podłożu nerwicowym

dolegliwości psychosomatyczne (np. anoreksja, bulimia)

zaburzenia depresyjne i  zaburzenia  nastroju

zaburzenia  osobowości (np. borderline, obsesyjno-kompulsywne, unikające)

Terapia indywidualna zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, warsztatami umiejętności rodzicielskich oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców i wychowawców. 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI ON-LINE

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

NIP: 734 198 3 3002 4157 37

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: