Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Prowadzimy badania psychologiczno-pedagogiczne, których celem jest znalezienie przyczyn trudności szkolnych dzieci i młodzieży, a także określenie ich mocnych stron. Wczesne wykrywanie deficytów i diagnozowanie potrzeb rozwojowych dzieci daję szansę na ich
prawidłowy rozwój. Trafna, szczegółowa, rzetelna i wszechstronna diagnoza, jaką prowadzimy, umożliwia podjęcie adekwatnych i wspierających działań.

Opinie wydawane przez naszą placówkę są respektowane przez wszystkie typy szkół w Polsce na równi z opiniami wydawani przez poradnie państwowe. Opinie dają podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych i kwalifikują dziecko do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole:

Opinie są wydawane w sprawach:

  • gotowości szkolnej do rozpoczęcia nauki w klasie I
  • dostosowania wymagań edukacyjnych
  • specyficznych trudności w uczeniu się, w tym: dysleksji rozwojowej, dyskalkulii
  • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • potrzeby przedstawienia na Zespole ds. Orzekania o Potrzebie Kształcenia Specjalnego
  • potrzeby specjalistycznych konsultacji medycznych
  • potrzeby sporządzenia oceny psychologicznej celem przedstawienia na Zespole Orzekania Niepełnosprawności

Etapy realizacji badania diagnostycznego:

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej)

Wywiad psychologa lub pedagoga z rodzicami dziecka.

Badanie psychologiczne i pedagogiczne dziecka.

Wydanie opinii psychologiczno – pedagogicznej.

Badania przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, którzy stosują podczas diagnozy wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne. 

Uwaga: Nie wydajemy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Telefon

733 737 578

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – piątek
8:00 – 11:00

Adres

ul. Pijarska 17a/1
33-300 Nowy Sącz

Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

NIP: 734 198 37 57
ul. Pijarska 17A/1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

NIP: 734 198 3 3002 4157 37

Fundacja Ostoja

KRS: 0000413295
ul. Piotra Krzykalskiego 1
33-300 Nowy Sącz
Numer konta:
29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
NIP: 734 351 51 15

 

 

Zgoda: