Golden Five

golden five

Opis programu

Program polega na rozwijaniu wśród nauczycieli pięciu kluczowych kompetencji, tzw. „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i sukcesach edukacyjnych.

Adresaci programu: Nauczyciele Szkół Podstawowych i Średnich 

Korzyści z udziału w programie:

 • Usprawnienie zarządzania klasą
 • Eliminowanie konfliktów klasowych
 • Poprawa relacji między uczniami
 • Kreatywne prowadzenie lekcji wychowawczych
 • Lepsza współpraca z rodzicami
 • Poprawa osiągnieć edukacyjnych uczniów

  Nauczyciele, którzy zrealizują program Golden Five otrzymują tytuł „Złotego Nauczyciela”. W przypadku zrealizowania programu przez co najmniej dwóch nauczycieli, szkoła zdobywa certyfikat „Złotej Szkoły”.

  Tematyka zajęć

   

  Zarządzanie klasą: Tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy. Zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.

  Budowanie relacji: Stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel–uczeń,
  opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.

  Klimat społeczny: Stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.

  Nauczanie zindywidualizowane: Zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

  Współpraca szkoła–dom: Kreowanie atmosfery współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz społeczne zaangażowanie rodziców w klasie.

  GOLDEN FIVE

  Szkolenie uczestników programu

  12 godzin

  Superwizje z trenerem

  16 godzin

  Rada pedagogiczna

  2 godziny

  Liczba uczestników

  8 – 12 osób

  Rekomendacje

  Ośrodek Rozwoju Edukacji

  Telefon

  733 737 578

  Godziny pracy sekretariatu

  Poniedziałek – piątek
  8:00 – 11:00

  Adres

  ul. Pijarska 17a/1
  33-300 Nowy Sącz

  Ostoja Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

  NIP: 734 198 37 57
  ul. Pijarska 17A/1
  33-300 Nowy Sącz
  Numer konta:
  04 1140 2004 0000 3002 4157 3747

  NIP: 734 198 3 3002 4157 37

  Fundacja Ostoja

  KRS: 0000413295
  ul. Piotra Krzykalskiego 1
  33-300 Nowy Sącz
  Numer konta:
  29 1600 1462 1896 2938 9000 0001
  NIP: 734 351 51 15

   

   

  Zgoda: