Golden Five

 

GOLDEN FIVE

Program Golden Five jest programem profilaktycznym skierowanym do nauczycieli różnych poziomów nauczania,  w szczególności dla wychowawców (nauczycieli)  klas I gimnazjum w celu wspierania uczniów  w procesie adaptacyjnym w nowej szkole i nowych wymaganiach, a także radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Nauczyciele poszerzają praktyczne umiejętności wychowawcze w następujących obszarach: zarządzanie klasą, budowanie dobrych relacji z uczniami, budowanie przyjaznego klimatu w klasie, współpraca z rodzicami, indywidualizowanie nauczania według możliwości psychofizycznych uczniów i w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki.
Adresaci Programu:

  • W szczególności nauczyciele uczący w gimnazjach, zwłaszcza wychowawcy klas I
  • Nauczyciele szkół podstawowych i średnich zaangażowanych  w obszarze wychowania
    i doskonalenia  umiejętności komunikacji z dziećmi i młodzieżą
  • Docelowo uczniowie tych szkół.