Trening Umiejętności Społecznych-zapisy

Aby zapisać się na Trening Umiejętności Społecznych wypełnij poniższy formularz.

Wybierz grupę w zależności od klasy, do której uczęszcza dziecko:

Przetwarzanie danych osobowych