W dniach 06 -11.02.2020 odbyła się wizyta w Norwegii w mieście Bergen. Dzięki zaproszeniu Księdza Janusza Batko z  Parafii  Św. Pawła w Bergen, Prezes Fundacji OSTOJA – Halina Czerwińska  spotkała się z rodzicami we Wspólnocie Polonijnej. Około 20 rodziców wzięło udział w wykładzie pt. ” Wychowywać to kochać i wymagać”, w którym przedstawione zostały  najważniejsze, fundamentalne zasady wychowania, oparte na dialogu w duchu szacunku i godności. Duży akcent został położony na wymagania i konsekwencje, które należy stosować wobec małych  dzieci, a nie czekać, aż będą  nastolatkami, bo wtedy może być za późno.  W drugim dniu spotkania  15 rodziców wzięło udział w warsztatach na temat: „Jak  być empatycznym rodzicem?”  Niektórzy rodzice  skorzystali z indywidualnej  porady i konsultacji wychowawczej.  Kolejnym punktem wizyty było spotkanie  z młodzieżą przygotowującą  się do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie miało miejsce w  norweskiej szkole.  Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładzie  na temat „Nawigacja ku dorosłości”.  Młodzi ludzi zadawali pytania, między  innymi: Jak poradzić sobie z odnalezieniem  tożsamości, jeśli nie ma się  dobrych wzorców w rodzinie i brak korzeni rodzinnych?  Uczniowie wykazali się  dojrzałą i odpowiedzialną postawą. Wszystkie spotkania odbywały się  w atmosferze życzliwości i gościnności, o którą od początku do końca dbali: Justyna i Włodzimierz Sawiccy wraz z córką -Weroniką.