Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Ostoja” zaprasza Rodziców do udziału w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? Udział w warsztatach może stać się idealnym wsparciem dla Rodzin przebywających obecnie w izolacji społecznej spowodowanej epidemią koronawirusa.

Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatów on-line. Zajęcia zawierają omówienie tematów, a przede wszystkim ćwiczenia, debaty, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Cennym elementem zajęć jest wymiana doświadczeń rodzicielskich oraz praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu lub szkole nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

TREŚCI I CELE PROGRAMU:

Cześć I JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY?
Tematyka zajęć obejmuje naukę i doskonalenie umiejętności: rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, radzenia sobie z trudnymi uczuciami, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci, rozwiązywania problemów i konfliktów, uczenia dzieci samodyscypliny, uwalniania od grania ról, niekorzystnego etykietowania oraz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Osoby, które ukończą cały kurs otrzymują zaświadczenie. 

TERMIN: 20.08.2020r.-22.10.2020r.

GODZINA: 19:00-20:30

WYMAGANIA: Komputer z dostępem do internetu wyposażony w mikrofon i kamerę lub tablet/smartfon

KOSZT: 400 zł

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem telefonu 733 737 578