Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Ostoja” zaprasza rodziców i wychowawców do udziału w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Korzyści z udziału w programie:

▪ Doskonalenie umiejętności dobrej komunikacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi i młodzieżą, budowania otwartego dialogu.
▪ Stworzenie z własnym dzieckiem lub wychowankiem prawdziwej i ciepłej relacji opartej na szacunku i akceptacji.
▪ Wypracowanie postawy wychowawczej opartej na konsekwentnym wymaganiu z zachowaniem szacunku i miłości względem dziecka.
▪ Nabycie umiejętności współpracy i rozwiązywania konfliktów w sposób dający poczucie godności zarówno dziecku jak i dorosłemu.
▪ Nabycie umiejętności wpływania na zachowanie dziecka i budowania w nim poczucia odpowiedzialności.
▪ Zmniejszenie zagrożenia ryzykownymi zachowaniami wśród dzieci i młodzieży w oparciu o więź wychowawczą.

Opis programu oraz tematyka zajęć

Program składa się z 10 spotkań w formie warsztatowej. Zajęcia zawierają omówienie tematów, ćwiczenia, scenki, odwołania do doświadczeń z własnego dzieciństwa. Uzupełniającym elementem zajęć jest praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w domu lub szkole, w relacji z dzieckiem, nabytych w trakcie zajęć umiejętności. Program składa się z trzech części tematycznych. Tej jesieni organizowane będą zajęcia w ramach I oraz II części.


CZĘŚĆ I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – KURS PODSTAWOWY

Tematyka zajęć obejmuje: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci czy rozwiązywania problemów i konfliktów. Kolejne tematy pozwalają poznać sposoby uczenia dzieci samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

TERMIN: 5 października – 5 grudnia 2020 roku
Zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach 17:00 – 20:00
Miejsce zajęć: ul. Pijarska 17A/1 w Nowym Sączu
Koszt udziału: 400 zł

Zapisy na część I TUTAJ


CZĘŚĆ II „Rodzeństwo bez rywalizacji”

Tematyka zajęć obejmuje: naukę radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. Rodzice doskonalą umiejętności wzbudzania ducha współpracy zamiast rywalizacji, unikania porównywania rodzeństwa.

TERMIN: 6 października – 8 grudnia 2020 roku
Zajęcia odbywają się co tydzień w godzinach 17:00 – 20:00
Miejsce zajęć: ul. Pijarska 17A/1 w Nowym Sączu
Koszt udziału: 400 zł

Zapisy na część II TUTAJ