TWÓJ NASTOLATEK POTRZEBUJE CIEBIE

POZYTYWNY POTENCJAŁ MŁODZIEŻY  POLSKA – MALTA – LITWA

TERMIN:
30 MAJA 2022 

9:00 – 14:00

Konferencja odbędzie się stacjonarnie oraz on-line za pośrednictwem platformy CloudA WSB-NLU. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział.

Fundacja Ostoja w Nowym Sączu zaprasza do udziału w XVII konferencji poświęconej wychowaniu. Tegoroczne spotkanie ma charakter międzynarodowy i jest częścią projektu „Youth Positive Potential” w ramach unijnego programu Erasmus+.

Celem konferencji jest wskazanie metod i rozwiązań mających na celu wzmocnienie kondycji psychicznej i celów życia młodych ludzi. Wydarzenie będzie też okazją do poszerzenia wiedzy na temat zagrożeń i specyfiki funkcjonowania młodzieży w dobie pandemii i traumatycznych przeżyć związanych z wojną na Ukrainie. Pozwoli wskazać rodzicom, nauczycielom i wszystkim dorosłym metody dawania wsparcia psychicznego i rozwiązywania problemów młodych ludzi.  Konferencja posłuży również upowszechnieniu programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.

WYKŁADY

 • prof. dr hab. n. med. JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA – Śląski Uniwersytet Medyczny „W pułapce stresu”
 • dr JERZY SMOLEŃ – Akademia Ignatianum w Krakowie „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię potrzebuję – spojrzenie oczami młodych”
 • dr SZYMON GRZELAK – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie „Czym jest profilaktyka zintegrowana”
 • dr MIRIAM SCIBERRAS – Life Network Foundation Malta „Program Archipelag Skarbów na Malcie”
 • mgr LUCYNA NARKIEWICZ-SKÓRKO –  Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba „Pozytywny potencjał i problemy młodzieży na Litwie – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania”
 • mgr HALINA CZERWIŃSKA – Fundacja Ostoja w Nowym Sączu „Miłość nie wystarczy – czego potrzebuje dorosły w relacji z nastolatkiem”

ZAPISZ SIĘ

UDZIAŁ STACJONARNY

UDZIAŁ ONLINE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

 

Erasmus+

PARTNERZY PROJEKTU:

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba
Life Network Foundation Malta

PATRONAT HONOROWY:

 

Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Kuratorium Oświaty w Krakowie

PATRONAT NAUKOWY:

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

PATRONAT MEDIALNY:

 

Tygodnik Niedziela
Tygodnik Gość Niedzielny
Miesięcznik Wychowawca
Dobry Tygodnik Sądecki  – DTS24.PL
Radio RDN
Portal Małopolska Online
Gazeta i Portal MiastoNS
Portal Sądecki.News
Tygodnik Podhalański
Portal Krynica TV
Portal Podhale24
Sądeczanin.Info

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

Proteuss
TyliczSki
Hotel Panorama i Restauracja Impresja w Nowym Sączu
Hotel Dunajec w Nowym Sączu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam w Nowym Sączu
Polska Szkoła Wirtualna na Litwie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

YOUR TEENAGER NEEDS YOU

INTERNATIONAL CONFERENCE

30th MAY 2022 

9:00 – 14:00

The conference will be held in person and online via the CloudA WSB-NLU platform. Free of charge, certified participation.

The Ostoja Foundation in Nowy Sącz (Poland) invites you to participate in the 17th conference relating to raising children and young people. This year’s meeting is international and is a part of the "Youth Positive Potential" project under the EU Erasmus+ program. The aim of the conference is to indicate methods and solutions aimed at strengthening the mental condition and life goals of young people.

LECTURES:

 • Professor JADWIGA JOŚKO-OCHOJSKA – habilitated doctor of Medical Sciences at the Medical University of Silesia „In the trap of stress”
 • Father Jerzy Smoleń – doctor at the Ignatianum Academy in Krakow „You don’t even know how much I need you – a look through the eyes of young people”
 • Dr. SZYMON GRZELAK – Institute of Integrated Prevention in Warsaw „What is the integrated prevention”
 • Dr. MIRIAM SCIBERRAS – Life Network Foundation Malta „Opening insights. Our experience with Archipelago of Treasures and long term goals”
 • mgr LUCYNA NARKIEWICZ-SKÓRKO –  Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba „Positive potential and problems of young people in Lithuania – good practices and effective solutions”
 • HALINA CZERWIŃSKA M.Ed. – Ostoja Foundation in Nowy Sącz „Why love is not enough – what an adult needs in a relationship with a teenager”

STATIONARY PARTICIPATION

ONLINE PARTICIPATION

FINANCING SOURCE:

 

Erasmus+

PROJECT PARTNERS:

 

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej
Vilniaus Pedagoginė Psichologinė Tarnyba
Life Network Foundation Malta

HONORARY PATRONAGE:

 

Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
Kuratorium Oświaty w Krakowie

SCIENCE PATRONAGE:

 

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

MEDIA PATRONAGE:

 

Tygodnik Niedziela
Tygodnik Gość Niedzielny
Miesięcznik Wychowawca
Dobry Tygodnik Sądecki  – DTS24.PL
Radio RDN
Portal Małopolska Online
Gazeta i Portal MiastoNS
Portal Sądecki.News
Tygodnik Podhalański
Portal Krynica TV
Portal Podhale24
Sądeczanin.Info

 

SUPPORTING PARTNERS:

Proteuss
TyliczSki
Hotel Panorama i Restauracja Impresja w Nowym Sączu
Hotel Dunajec w Nowym Sączu
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam w Nowym Sączu
Polska Szkoła Wirtualna na Litwie