Mediacje Rówieśnicze

 

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

Mediacje Rówieśnicze to program profilaktyczny, którego celem jest profilaktyka przemocy rówieśniczej. Skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.

Czym jest mediacja?

Mediacja – to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie, którzy   przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, starają się osiągnąć zgodę. W szkole,  mediacja jest prowadzeniem pertraktacji w przypadku  konfliktów między dwoma lub więcej  uczniami, którzy nie potrafią się ze sobą  porozumieć.

PEER – mediatorzy

Znaczy rówieśnicy lub osoby na podobnej  pozycji (uczniowie w roli mediatorów)

Cel mediacji:

  • Wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia z dwoma zwycięzcami – brak przegranych
  • Przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie oraz oferta rekompensaty strat i wyrządzonych szkód (mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów)
  • Większe poczucie pewności u ucznia będącego w konflikcie: ” nie ma sytuacji bez wyjścia”
  • Zmniejszenie sytuacji konfliktowych na terenie szkoły – zapobieganie przemocy, ale nie kłótniom
  • Większe poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły
  • Rozwijana jest zdolność prowadzenia dialogu
  •  Budowane jest poczucie wartości siebie u uczniów
  • Wzmocniona zostaje samodzielność i odpowiedzialność za własne czyny
  • Odciążenie nauczycieli od rozwiązywania problemów