Trening umiejętności społecznych „Porozmawiajmy ze sobą”
Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „Ostoja” zaprasza do udziału w treningu umiejętności społecznych pt. „Porozmawiajmy ze sobą”. Zajęcia mają formę warsztatów prowadzonych przez dwóch specjalistów. Skierowane są do uczniów szkół podstawowych i będą realizowane w dwóch grupach wiekowych
(I grupa: klasy IV – VI, II grupa: klasy VII – VIII).Uczestnicy zajęć mogą nauczyć się 10 podstawowych umiejętności społecznych:
● zawierania znajomości
● aktywnego słuchania
● zadawania pytań
● asertywności
● empatycznego odpowiadania
● inicjowania rozmowy
● dyskutowania
● reagowania na dokuczanie
● wyrażania krytyki bez obrażania
● radzenia sobie z trudnymi uczuciami

Ponadto uczniowie będą mogli poznać swoje mocne strony i wzmocnić poczucie własnej wartości.

1. Terminy spotkań:
4 X – 13 XII 2019 (piątki)
I GRUPA dla uczniów klas IV – VI: godz. 16.15 – 17.45
II GRUPA dla uczniów klas VII – VIII: godz. 18.00 – 19.30

2. Sposób realizacji:
Warsztaty obejmują 20 godzin dydaktycznych prowadzonych przez dwóch specjalistów.

3. Miejsce realizacji:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Ostoja”
ul. Pijarska 17A/1, Nowy Sącz.

4. Koszy udziały:
– 400 zł / osoba
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w warsztacie.

5. Zapisy i wpłaty:
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 733 737 578

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy W ZAKŁADCE ZAPISY
Wpłaty należy dokonać do dnia 4 października 2019.
Nr konta : 04 1140 2004 0000 3002 4157 3747
W tytule prosimy podać nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko.
 
ZAPRASZAMY!