Konsultacje i terapia indywidualna

Konsultacje i terapia indywidualna

Pomagamy dzieciom i dorosłym podczas zajęć indywidualnych i konsultacji. U nas twoje dziecko ma możliwość uczestniczenia w zajęciach radzenia sobie z emocjami, logopedycznych i psychologicznych. Dorosłym chętnie pomożemy w rozwiązywaniu problemów z wychowaniem dzieci, jak również w związku z problemami osobistymi. Wszystkie zajęcia oraz terapie prowadzą doskonale wyszkoleni specjaliści.

Dowiedz się więcej

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Zajmujemy się diagnozowaniem zaburzeń w rozwoju dzieci oraz młodzieży. Wykonujemy testy, dzięki którym twoje dziecko będzie mogło mieć lepiej dostosowane wymagania w szkole. Oprócz tego zbadasz u nas swoją inteligencję i dowiesz się więcej o sobie. Opinie wydawane przez naszą placówkę są respektowane przez wszystkie typy szkół w Polsce na równi z opiniami wydawanymi przez poradnie państwowe.

Dowiedz się więcej

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne

Dzięki programom, które realizujemy wielu rodziców nauczyło się jak rozmawiać z dziećmi, a dzieci poczuły się naprawdę kochane. Nauczyciele, których wyszkoliliśmy potrafią dużo lepiej motywować uczniów do nauki. Młodzież, która uczestniczyła w naszych zajęciach nauczyła się pokojowo rozwiązywać spory oraz uzyskała pewność siebie potrzebną do życia społecznego.

Dowiedz się więcej